Ny på laget?


Først - Velkommen til fotballglede i Kåffa!
  1. Betale medlemskontingent
  1. Betale eventuelle overgangsgebyrer(ungdom og voksne)
  1. Betale den treningsavgiften som laget mitt fastsetter
  1. Kjøpe 2 enjoyguider hvert år
  1. Delta på dugnader i klubbens regi
  1. Respektere trenere og lagledere
Informasjon
  • Nyheter og informasjon som angår laget
  • Kalender som du kan abonnere på
  • Alle foreldre med registert e-post blir automatisk registrert i lagets e-postliste. Dersom bare en av foreldrene skal motta informasjon eller man ikke er med på listen kan man melde seg av/på her: e-liste@kfumgutter2005.com
  • Via RSS(se forsiden)På denne siden er det litt informasjon til foreldre og barn som er nye på laget.

Medlemsskap
For å bli medlem i KFUM Fotball(Kåffa) må du melde deg inn via deres nettside. Det betales da gjeldende kontigent  på 1500 kr til klubben.
Klubbens betingelser for innmelding:


Registre deg direkte til laget:
Registreringsskjema for nye spillere på KFUM G05 

Hvis det er ledig kapasitet i årgangen (sjekk med klubben eller ansvarlige hovedtrenere): 

Når du har registrert deg, vil foreldre automatisk leges inn på en felles epost-liste. I tillegg betaler alle medlemmer inn til en felles lagkasse, øremerket leie av baner, cuper, drakter, etc. Lagkassen dekker bl.a. to cup-er pr. barn, leie av treningsfelt, Enjoy-guider og diverse sosiale tiltak (f.eks. saft- eller pølseservering rett etter en lørdagstrening).

Forfall for lagavgiften blir er medio februar hver år. Man kan få delt opp beløp ved å kontakte kasserer. Kontonummer til 2005-årgangen: 1503.31.14246.

Treninger
Det er faste treninger to ganger i uka. I tillegg er det jevnlig mulighet for mer trening, cuper og hospitering. Dette informeres om på denne bloggen.

Denne bloggen, www.kfumgutter2005.com, er lagets hovedinformasjonskilde.
Det er de foresattes ansvar å holde seg oppdatert om det som skjer på bloggen.

Bloggen inneholder:
Måter å abonnere på informasjon:


Verdier
Kåffa er forankret i KFUM-systemet og har 4 Kåffaverdier som det arbeides etter:


Klubben har også en egen sportslig plan. To ganger i året i forbindelse med jul og påske, er det kapelluker. Da møtes spillerne samlet til andakt i forbindelse med en trening.