Treningsmoduler

Spillerene er inndelt i to moduler. Modul 1 er for de som ønsker å spille fotball en gang i uka. Modul 2 er for de som ønsker mer trening og som er villig til å prioritere det.  Spillerne har selv valgt hvilken modul de ønsker å delta på. Lagene i 2017-serien tar utgangspunkt i hele spillergruppa (Modul 1).

Nye lag Modul 1 - bakgrunn

 • Hvorfor rotasjon av spillere? 
  • Retningslinjer KFUM: Klubben som sjef 
  • Sosialt - Bli kjent med nye spillere 
  • Fotballnivå – mulighet for å justere fotballnivået 
 • Ulemper ved rotasjon 
  • Endringer kan være ubehagelig i starten 
 • Nivådeling - jevnbyrdighet 
  • Norges fotballforbund , Oslo fotballkrets, Kåffa, G2005

Nye lag Modul 1 – slik har vi gjort det

 • Alle trenere for våre 5 lag har vurdert hver enkelt spillers ferdigheter 
 • Trenere har på vegne av foreldregruppa i gitt tilbakemeldinger på sosiale preferanser 
 • Lagene er forsøkt satt sammen som 5 jevne lag. Men: erfaring har vist at det er vanskelig at alle lag vinner/taper like mye. 
 • Vi har prøvd å sette sammen lag som hensyntar både fotballmessige kvaliteter og sosiale preferanser
Modul 1
 • Seriespill + et par cuper
 • Fast ukentlig trening
 • I utgangspunktet lagdelte treninger
  • De lagene vi skal ha i serien 2016, men også noe miksing med fokus på differensiering/jevnbyrdighet
 • Tilbud: For alle!!
 • Beskjed ved fravær til ansvarlig lagtrener

Modul 2
 • Noen ekstra cuper
 • Fast ukentlig trening ekstra
 • Blander gutta på tvers av lag
  • Melde på lag i 2004-serie
 • Fokus på jevnbyrdighet/ utvikling/differensiering
 • Tilbud: For alle!
 • Forventing: prioritet/beskjed til Karsten, Dan, Roy ved fravær!