mandag 6. januar 2014

Informasjon om Modul 1 og Modul 2

Godt nyttår til alle foreldre for G2005! Vi har et spennende år foran oss med mye gode
fotballopplevelser som venter for gutta våre. I og med at vi nå har lagvise treninger på onsdager(modul 1) og utvidet ekstratilbud på torsdager(modul 2) ønsker vi å gi litt informasjon i den forbindelse:


Modul 1: onsdager 1730-1900, 7er bane
Lagdelte treninger, ingen endringer i forhold til opplegget før jul. Hvis gutten din er syk eller av andre grunner er forhindret fra å komme på trening skal det gis beskjed til ansvarlig trener for laget man tilhører. (Se kontaktinfo på hjemmesiden vår)

Modul 2: torsdager 1730-1900, 11er bane
Det er veldig gledelig at så mange som 36 av gutta har meldt seg på modul 2! På treningene vil vi ha tre trenerteam som skal ha ansvar for øvelser og spilløktfor gruppene, der Roy, Dan og Karsten sørger for å koordinere en fornuftig rotasjon på trenere mellom gruppene.
Vi forventer også her at alle stiller på hver trening, at de er presise, og at beskjed om eventuelt fravær skal gis i god tid via sms til Roy (90995160), Dan (41494419) eller Karsten (93480741). Her er litt av tankene og bakgrunnen rundt modul 2:

Målsetning og praktisk tilnærming på Modul 2
Hovedmålsetning: "Flest mulig, lengst mulig, best mulig" (NFF)
Undermålsetning: at våre spillere skal ha lyst til å trene og spille mer når de går fra trening.
· 3 treningsgrupper på ca 12 spillere inndelt skjønnsmessig etter ferdigheter, en trening i uka. Hver treningsgruppe har en trenertrio som ansvarlig. Faste trenertrioer roterer på gruppene.
· Inndelingen av spillere er dynamisk, og endres løpende som følge av jevnlig vurdering og diskusjon i trenerteam – anslagsvis månedsvis. Opplegget vil måtte gå seg til, hensikten er at spillerne og trenerne skal bli enda bedre kjent, da skal vi sammen klare å skape den gleden og tryggheten som gjør dette til god og meningsfull aktivitet for alle!
· Treningsgruppene er først og fremst inndelt med hensyn til trening, men målsetningen er også etter hvert å tilby matching av forskjellig art, i tillegg til ordinære kamper for lag på modul 1.
· Innhold på treninger har som hovedfokus å gjøre spillerne «sjef over ball» i spillsituasjoner, det vil si at ballkontroll i alle former dyrkes. Teknikker i spesiell fokus: medtak, føring og pasning. Parallelt «læres» spillet, at spillernes valg gjøres klokere og klokere ut fra spillsituasjonene.

Bakgrunn for opplegget

Modul 2 er et tilbud til spillere med lyst og motivasjon til å spille og trene utover èn ordinær trening i uka, og er ment som et tilbud i tråd med nasjonal og internasjonal standard for god spillerutvikling. Her legges til grunn at en optimal treningsarena for spillere i barnefotballen tidsmessig består av:
1/3 trening og spill mot spillere med svakere nivå enn en selv, 1/3 mot spillere på nivå med en selv, og 1/3 med spillere som innehar et høyere nivå med en selv.
Forskjellig utvikling hos guttene, fysisk og psykisk på mange forskjellige områder, gjør at det er naturlig med nivåforskjeller ferdigheter på et 9-års guttelag. Dette sier lite om potensial som voksen spiller. Gruppeinndelingen er ment som verktøy til at alle får utfordret og utviklet seg best ut fra der man er akkurat nå. Vurderingen av spillernes nivåer er heller ikke basert på fakta, slike fakta har ingen helt kontroll på. Derimot gjøres vurderinger ut fra trenernes skjønn, som jo er feilbarlig, men likevel det beste vi har... Det er også å understreke igjen at spillergruppene endres kontinuerlig. Spillerne utvikler seg og trenerne utvikler seg.

Bakgrunn for innholdet på trening er aldersgruppens generelle evne til læring. Det motoriske, leken og kreativiteten er egenskaper som lettest påvirkes nå – vanskeligere senere, spillerne har mer enn nok med seg selv, kroppen og ballen i noen år ennå. Derfor nedprioriteres taktikk og lagstruktur, dette læres lettere om noen år og vil ta bort fokus viktigste prioriteringer nå. Det relasjonelle, samspillet spillerne i mellom, kommer vi innom generelt: «ut av pasningsskygge», veggspill,«drible eller sentre?», osv.
Vi gleder oss til å komme i gang, og håper at vi alle som både ledere og foreldre støtter opp under valgt modell, og at vi hjelper gutta og hverandre med å ha fokus på at det viktigste er at hver enkelt skal glede seg til å gå på trening. Konstruktive innspill og åpen dialog er meget viktig for å få dette opplegget til å fungere.

Dan/Karsten