Støttefunksjoner

Hovedtrenere/trenerkoordinatorer  
Dan Eggen / 41 49 44 19 / dan.eggen@fotball.no

Lagleder          
Peter Wallin / 90 93 33 14 / peterwallin64@gmail.com

Blogg/web/spond                                        
Kari-Janne Rand / 97 59 11 49/ administrator@kfumgutter2005.com

Kasserer/Økonomi     
Peter Wallin / 90 93 33 14 / peterwallin64@gmail.com
Kontonummer til 2005-årgangen: 1503.31.14246

Cupansvarlig                                
Nina Bull/ 92 03 63 66 / cup@kfumgutter2005.com

Sosialkomite                                
Leder Siv Dovland, 91 34 46 36, sosialkomite@kfumgutter2005.com
Kari-Janne Rand, 97 59 11 49
Nora Pedersen
Sonja Dransfeld
Gunnhild Solberg Aarstad
Unn Tiller