torsdag 28. september 2017

Treningstilbud og aktiviteter etter sesongslutt

Treningstilbud 2018

I planleggingen av treningstilbudet for 2018 vil vi basere oss på to faste treningsdager i uka.
Tidspunkter for disse settes sammen og koordineres av klubben i disse dager.

I tillegg vil vi i høyere grad se på bruken av våre spillere på hospitering med G 2004, på trening og i kamp.

Nytt av året er at vi på årgangen nominerer inn spillere til Oslo Fotballkrets sonemodell
– et ekstra treningstilbud, en dag i uka gjennom vintersesongen, sammen med utvalgte spillere fra andre klubber.
Tilbudet er tiltenkt de spillerne pr nå antas å ville ha aller best utbytte av en slik arena.

Fra KFUM G 2005 er følgende nominert:

Keeper                            
Johannes Wallin

Utespillere født første halvår
Kristian Aarstad
August Rudby
Luca Bull
Brage Solberg

Utespillere født andre halvår
Isak Nilsen
Aron Rivera Eggen


Aktiviteter etter sesongslutt

Etter ordinær sesongslutt vil årgangen delta i en rekke aktiviteter, i hovedsak:

Ham Kam talent cup                                  20.-22. oktober                     30 spillere innkalt
Stopp Volden                                              3.-5. november                     Alle spillere innkalles, lagsinndeling 2017
Oslo FK Futsal (som i fjor)     Gjennom høsten og vinteren 2018             Alle spillere innkalles, ny lagsinndeling
Vinterserie                            Gjennom høsten og vinteren 2018             Alle spillere innkalles, ny lagsinndeling
Treningskamper og ytterligere cuper                                                       Alle spillere innkalles, ny lagsinndeling
Ev GIF cup, Sverige                                     Våren 2018                         Alle spillere innkalles, ny lagsinndeling

Det vil bli orientert nærmere om tiltakene på foreldremøtet 11. oktober.
Spillerne vil få løpende beskjed om innkalling og oppmøte via SPOND.

Dan

lørdag 16. september 2017


Aktiviteter høsten 2017, KFUM G 2005

Spesielt om Ham Kam talentcup

 Kjære alle!

Det er nå sendt ut innkallinger til 30 spillere fra gruppa vår til Ham Kam talentcup, 20.-21. okober. Vi har meldt på ett 7`er lag og ett 9`er lag. Cup`en er den første vi noensinne har meldt oss på der det utelukkende er en ganske skarp nivå 1-tankegang.

Merk: Uttaket er gjort på bakgrunn av hvem som per i dag anslås til å få mest ut av denne typen kamputfordringer.

Finansiering av cupen består utelukkende av egenandeler slik at lagkassen ikke belastes til dette tiltaket. Følgende spillere er i utgangspunktet innkalt: 

Kristian S
Aarstad
Erling
Andersen
Sveinung
Aspesletten
Filip
Beckstrøm
Kristian
Dovland
Aron
Eggen
Elias E
Elarbi
Marius
Gøbel
Kristoffer
Hals
Niklas
Hansen
Wilhelm
Hjelpdahl
Mikael
Ikdal
Qasin
Jimcale
Liam B
Johnston
Luca
Johnston
Sebastian
Kolstad
Liam
Kristoffersen
Mooti
Lamessa
Eirik
Lilleås
Martin
Ljosåk
Theodor L
Lynghjem
Peder
Melberg
Karl
Nielsen
Isak
Nilsen
Edgar
Rolland
August
Rudby
Levi
Skaug
Peter
Smestad
Brage S
Solberg
Johannes
Wallin

 
I overgangen fra denne til neste sesong er det noen få holdepunkter, samt ytterligere aktiviteter som det er sannsynlig å regne med;

·       Nabocup hos Lambertseter, utsatt til senere i høst.

·       Annet cupspill i perioden oktober/november, vinterserie og futsal

Spillerne vil således få innkallinger til forskjellige av disse tiltakene, uavhengig av lagsstatus per nå.

Til sesongen 2018 vil det bli satt opp nye lagsfordelinger. Info om dette kommer på høstens foreldremøte (i løpet av september/oktober). Fra å være

Vi går på en ny runde med Oslo Fotballkrets futsalserie, i tillegg til at det også før neste sesong blir en Vinterserie med andre Oslolag. Begge tiltak vil gå gjennom hele vinteren.

Det kommer altså ikke til å skorte på aktivitet, og hvordan vi balanserer dette på beste måte framover blir et nyttig tema på foreldremøtet.

Disse og flere ting vil formidles på foreldremøte 11. oktober.
Vel møtt!

Dan og Peter

tirsdag 12. september 2017

Aktiviteter høsten 2017

Kjære alle!

Norway cup-rusen har lagt seg og seriespillet er godt igang etter sommeren. Likevel er det er ikke mer enn en drøy måned igjen før sesongen 2017 er ferdigspilt.

I overgangen fra denne til neste sesong er det noen få holdepunkter, samt andre aktiviteter som det er sannsynlig å regne med;
  •      Nabocup hos Lambertseter, utsatt til senere i høst.
  •     Ham Kam talentcup 20.-22. oktober.
  •     Annet cupspill i perioden oktober/november, vinterserie og futsal

Spillerne vil således få innkallinger til forskjellige av disse tiltakene, uavhengig av lagsstatus per nå.

I første rekke er det sendt ut konkrete innkallinger til Ham Kam talentcup, der vi har meldt på et 7`er og et 9`er lag.Cup`en er den eneste vi noensinne har meldt oss på der det er utelukkende er en ganske skarp nivå 1-tankegang. Uttaket er gjort på bakgrunn av hvem som per i dag anslås til å få mest ut av denne typen utfordring.

Til sesongen 2018 vil det bli satt opp nye lagsfordelinger. Info om dette kommer på høstens foreldremøte (i løpet av september/oktober).

Vi går på en ny runde med Oslo Fotballkrets futsalserie, i tillegg til at det også før neste sesong blir en Vinterserie med andre Oslolag. Begge tiltak vil gå gjennom hele vinteren.

Det kommer altså ikke til å skorte på aktivitet, og hvordan vi balanserer dette på beste måte framover blir et nyttig tema på foreldremøtet.

Disse og flere ting vil gjennomgås på foreldremøte 11. oktober.

Vel møtt!


Dan, Peter og Karsten