torsdag 7. juli 2016

Er du satt opp som kioskvakt, parkeringsvakt eller "roadie" etter ferien?

Første del av fellesdugnaden ble vel gjennomført av flinke kioskvakter under Glassmestercup 28. mai. Nå gjenstår vår del av dugnaden under Norway Cup og A-lagskampen 7. august. Notér deg datoen når ditt barn er satt opp. Det holder at én foresatt stiller.

Parkerings- og kioskvakter møter opp utenfor klubbhuset til Kåffa 5. august. Det samme gjør de som skal hjelpe til meg å rigge til A-lagskampen 7. august.

Alle barn har blitt satt opp på én dugnadsøkt. Skulle det ikke passe for en av de foresatte, må du forsøke å bytte med noen andre på listen under. Gi beskjed til Sosialkomiteen ved Siv Dovland dersom det blir gjort endring.


Norwaycup fredag 5. august
Parkeringvakt 7.00 - 10.30 Marius Gøbel
Parkeringvakt 7.00 - 10.30 Luca Bull Johnston
Liam Bull Johnston
Parkeringvakt 10.30 - 14.00 Petter Tiller
Parkeringvakt 10.30 - 14.00 Liam Kristoffersen
Kioskvakt 8.00 - 10.00 (3 l vaffelrøre) Julius Dahl
Kioskvakt 8.00 - 10.00 (3 l vaffelrøre) Isak Myhre Nilsen
Kioskvakt 10.00 - 12.00 (3 l vaffelrøre) Johan Nikolai G Arnesen
Kioskvakt 10.00 - 12.00 (3 l vaffelrøre) Kasper Martinsen
Kioskvakt 12.00 - 14.00 (3 l vaffelrøre) Karl Nielsen
Kioskvakt 12.00 - 14.00 (3 l vaffelrøre) William Mortensen
Rigging til A-lagskamp 7. august
Voksen til rigging Erling Andersen
Voksen til rigging Peder Engelsås Melberg
Voksen til rigging Sebastian Skaug Kolstad
Voksen til rigging Kristian Dovland
Voksen til rigging Martin Ljosåk
Voksen til rigging Markus Osvold-Løvehaug
Voksen til rigging August Rudby
Voksen til rigging Levi skaug lunde
Voksen til rigging Lars Ødegård-Olsen
Voksen til rigging Mikael Rand Ikdal

1 kommentar: