onsdag 24. oktober 2018

Om laginndeling, trenere, og veien videre, KFUM G 2005

Kjære alle,
Det er gledelig å se at nesten alle spillere og trenere er klare for å gå løs på en ny sesong!
Vi har i tillegg stor pågang for å begynne hos oss, fra spillere som har vært andre steder hittil.
Det er en god og en dårlig side ved det. Den gode er jo at vi har en flott gruppe - det synes, tydeligvis. Den dårlige siden er at vi er nødt til å si nei til de aller fleste, våre trener- og lagsressurser rekker dessverre ikke til å gi et godt nok tilbud til mye større volum enn det vi har nå.

Vår tilnærming vil være at vi er svært selektive i forhold til inntak - kun spillere som vil styrke oss på øverste nivå vil bli gitt muligheten. Dette fordi vi allerede har godt med spillere hos oss som aspirerer opp. Og vi ønsker å være en årgang og en klubb som kan tilby både hardtsatsende spillere, og dem som satser litt mindre, et godt tilbud.

Nedenfor følger info om gruppenes hovedtrener, og den fordelingen av spillere vi har pr nå, i slutten av oktober. Vi kommer til å holde gruppene åpne ut året slik at vi etter hvert setter punktum for nye innmeldinger på årgangen. Spesifisert under oversikten.


Gruppe 1 - Hovedtrener Dan Eggen
Aron
August
Brage
Erling
Isak
Johannes
Kristian S Aa
Liam B
Luca
Marius
Sebastian
Vetle

Gruppe 2 - Hovedtrener Øyvind Rolland
Andreas
Edgar
Erik L
Eirik M
Elias E
Emil K
Emil G
Fillip
Karl
Kristian D

Lars Aa
Levi
Mikael
Mooti
Peder
Petter T
Sveinung
Theodor
Wilhelm

Gruppe 3 - Hovedtrener Jonny Arnesen
Adrian
Christian I
Elias S

Felix
Hamza
Henrik
Johan
Julius
Kasper H
Kasper M
Kristoffer
Lars Ø
Magnus
Markus
Mohammed
Niklas
Peter
William


Gruppe èn består nå av 12 spillere, her vil det antakeligvis komme inn noen ganske få utenfra som supplerer gruppen. I tillegg vil det bli åpning for at noen få spillere fra gruppe to får tilbudet.
Gruppe to består av 19 spillere, her vil altså noen spillere bli tilbudt å gå over i gruppe èn når vi setter lagene. Dette skjer ikke før i januar.
Gruppe tre består av 18 spillere. Her vil noen få spillere bli tilbudt å gå over i gruppe to, slik at alle gruppene til slutt skal bli ca like store.

Gruppene ledes av hver sin hovedtrener, men flyt mellom gruppene vil forekomme. På trening vil vi forsøksvis lage like store grupper, dette vil medføre en flyt mellom gruppene.

Jeg har satt opp gruppene, med svært god hjelp av hele årgangens trenerapparatet. Vi har benyttet fire kategorier i arbeidet med å vurdere riktigst mulig nivå for spillerne;
fotballferdighet, dedikerthet, mentalitet, læring.
En nærmere forklaring til disse vil bli gitt på foreldremøtet i morgen, den 24. I tillegg til mer info rundt lagene og aktiviteten framover mot neste sesong.

Vel møtt!
Hilsen DanIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar